TÜRKLÜK ONURUMUZDUR
   
 
  Ana Sayfa

 
MAVİ GÖKLE YAĞIZ YER ARASINDA
 
Sevgili Arkadaşlar,
Tamamen sizin insiyatifiniz ile oluşturulan bu gurubun bütün üyelerine saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ben artık dışarıda kalan biri gibi bakmaya çalışıyorum burada olanlara. Çünkü
Kamu oyunun dikkatine sunduğumuz kitap, belgesel ve fotoğrafların hiçbiri artık bana ait değildir, bu milletin kültürel değeridir.
İşte bu kültürel değerlere görkemli ve anıt bir eser daha katma gayreti içindeyiz. “ORHUN ANITLARI POSTER SETİ”… 70 x 100 boyutunda 10 posterden oluşan bir takım ve 50 x 70 boyutunda 20 posterden oluşan başka bir takım. Türk milletinin en kıymetli kültür hazinesi olan Kül Tegin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Anıtları, nesiller boyu saklanacak bir eser olarak birkaç gün içinde bütün Türkiye’ye sunulacaktır.
Bu kıymetli eserin fotoğrafları 2006 yılında tarafımdan çekilmiştir. Bugüne kadar neden bekledi ben de bilmiyorum bu sorunun cevabı olarak, “kısmet bugüneymiş” demekten başka bir şey gelmiyor elimden.
Son derece nitelikli fotoğraflar ve mükemmel baskı ile sunmaya çalıştığımız bu eserin görkemli bir gösteriye dönüşmesi için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Yürekten inanıyorum ki bu kültür hazinesinin bütün Türkiye’ye sunulmasında, yaptığımız çalışmalara gönül veren dostlarımız her türlü desteği sağlayacak ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Tanrı Türk’ün sonsuza kadar koruyacaktır…
Selam ve Saygılarımla…
Servet Somuncuoğlu 
 

 

 


 

 

Atatürk'ün Gençliğe HitabesiAşağıdaki sunuyu indirm

Lütfen İlgilendiğiniz bölümün tanımlığını tıklayınız.

  

  

 
 

 Ücretsiz ilan verebilirs
GÖKUMAY

     GÖKUMAY adlı dergimiz kısa bir süre sonra yayınlanacaktır. GÖKUMAY'ın 1. sayısındaki ana başlıklar şunlardır.
-Çin'deki Türk Piramitleri ve Oğuz Kağan'ın Mezarı
-Göktürklerin Bilime Verdikleri Önem
-Göktürkler Dönemi'ni Anlatan Bir Film Yapılmalı
-Göktürklerin Tarihsel Şifreleri
-Ülkemizdeki Türkçecilerin Bilgisizlik Serüvenleri
    Bu başlıklarını dışında bir çok konuda bilgi verecek olan dergimiz ayrıca sizlere Türk Kaya Yazıtları'nın farklı çözümlemelerini de sizlere sunuyor. Bununla birlikte sizlere Kaya Yazıtları'ndan oluşan güzel bir poster armağan ediyoruz. 
   GÖK-UMAY YAKINDA SİZLERLE...

09.03.2010
Gdh yenileniyor.
Çin'deki Beyaz Piramitlerin Türklere ait olduğu kesinleşti.
Kaya yazıtlarının Türklere ait olduğu kesinleşti.
Latin Alfabesi'nin kökeninin Köktürk Alfabesi olduğu kesinleşti.
Etrüksler, Sümerler, Truvalılar ve Kızılderililerin Türk oldukları kesinleşti.
Kürtlerin ayrı bir ırk olmadığı, Türk ulusunun bir boyu oldukları kesinleşti.
ARTIK DÜNYA'YA HAYKIRIYORUZ.
TÜRKLER YENİDEN GELİYOR!!!
GÖKTÜRKÇÜ DÜŞÜNCE HAREKETİ
-GDH-


-GDH-

GÖKTÜRKÇÜ sitesi sayesinde , Türkçeye ve Türkçülüğe gönül verenler örgütlenmeye doğru gidiyorlar. Şu anda Göktürkçülük akımının üyesi olan 15 kişi bulunmaktadır. Göktürkçülük akımının destekçiliğini yapan 4 bilimadamı da düşünce boyutunda bizlere katkı sağlamaktadır. GÖKTÜRKÇÜ sitesi , GÖKTÜRKÇÜLERİN buluşma otağı durumuna gelmiştir. GÖKTÜRKÇÜ hareketi, ilk olarak sanal bir dergi çıkartmayı , bu dergiyi internetin tüm organlarını kullanarak dünyadaki bütün Türklere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Aylık olarak yayımlanacak dergide , GÖKTÜRKÇÜ DÜŞÜNCE, tanıtılacak ve üyelerin makaleleri yayımlanacaktır. GÖKTÜRKÇÜ DÜŞÜNCE HAREKETİ,  bilimsel yollarla Türk dünyasını birleştirmeyi, geçmişin tozlu raflarına kaldırılan Türk tarihini yeniden diriltmeyi, soyunu yitirme aymazlığına düşen gençliği yeniden özüne döndürmeyi amaçlamaktadır. GÖKTÜRKÇÜ DÜŞÜNCE HAREKETİ'ne tüm Türkler başvurabilirler. GDH' ye üye olmak için, Türk olmaz , lisan eğitimini alıyor ya da almış olmak şartları aranmaktadır. Özellikle bilimtayların, Türkçe-Sümerce-Türkoloji-Türk Dili bölümlerinde okuyan ya da okumuş olan kişileri bünyemize katmayı amaçlıyoruz.    
-GDH-
Sayfa güncelleme tairihi: 18 Aralık 2009 (BU ÜLKEDE HALA TÜRK'ÜM DEMEKTEN GURUR DUYAN VE TÜRKİYE'NİN KEMALİST BİR İDARE ALTINDA YÖNETİLECEĞİNE SONSUZ İNANCI OLAN İNSANLARI VAR.

DEĞERLİ HOCALARIMIZ KAZIM MİRŞAN VE HALUK TARCAN'A SAYGILARLA...

GDH' NİN ÖRÜTBAĞ ÜZERİNDEN ÇIKARTACAĞI DERGİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTIR. GDH' NİN ÇIKARTACAĞI BU İLK SANAL DERGİ İÇİN TÜM YAZILARINIZI BEKLİYORUZ.
DERGİMİZİN ADI DA GÖK-UMAY OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

 

Kazım Mirşan'a göre Ön-Türkler

Kazım Mirşan'ın tezlerine göre Türklerin alfabetik yazı kullandıklarını gösteren en temel kanıt 1970 yılında, Kazakistan'ın Alma-Ata (Almatı) şehrinde bulunan Altın elbiseli adam adıyla bilinen anıt mezardaki kanıtlardır. Bu anıt mezar Alma-Ata'nın 50 km kadar kuzeyindeki Esik kasabasında bulunur. Altın elbiseli adamın yanında kendisiyle birlikte mezara konulan gümüş kapın üzerindeki iki satırlık yazı Türkçe olarak[6] Kazım Mirşan tarafından okunmuştur. Kazak Tarihçi Prof. Dr. Olcas Süleymanof da aynı şekilde okumuştur. Bu buluntu ışığında yapılan Sovyet ve Kazak araştırmaları sonucu altın elbiseli adamın M.Ö.500 yılından daha eski dönemde yaşamış olduğu sanılmaktadır. Altın elbiseli adamla birlikte bulunan gümüş kaptaki yazı Ön-Türk alfabesi ile yazıldığı iddia edilir.  Öte yandan Kazım Mirşan gibi bazı araştırmacılar farklı bir Türk tarihyazımını ileri sürerler. Kazım Mirşan ve onu takip eden araştırmacılar, kabul gören tezden tamamen farklı bir yazım ortaya koyarak, bugün kabul edilen İslamiyet öncesi dönem Türk tarihini kabul etmezler ve uydurma olduğunu ileri sürerler.

Türk Tarih Tezi'ne göre Ön-Türkler

Bugün kabul edilen tezi farklı şekilde ortaya koymuşlardır. 1930'larde geliştirilen bu teze göre, MÖ. 12000 yıllarında Orta Asya'da bugünkü çöllerin bulunduğu yerlerde büyük bir deniz ve büyük adalar vardı. Buralarda yaşayan Türkçe konuşan topluluklar yerleşik olarak tarım yapmakta ve teknolojik açıdan ileri düzeydeydi. Zira, tarım ve ormancılık ile ilgili Türkçe terimler, göçebe ile ilgili terimlerden daha eskidir. Sonraları meydana gelen büyük iklimsel değişiklik nedeniyle (küresel ısınma gibi) Orta Asyadaki büyük deniz kayboldu ve çevresinde yaşayan medeniyet geriledi. Kıtlık yaşayan Türk grupları başka ülkelere göçtüler. Birkısmı Mezopotamya'ya bir kısım grup Anadolu'ya, bir kısım grup İskandinavya'ya, bir kısım grup Yunanistan'a, bir kısmı İtalya'ya, bir kısmı Çin'e, bir kısmı Kore ve Japonya'ya, bir kısmı Sibirya'ya; bir kısmı da Bering Boğazı üzerinden Amerikaya göç etmiştir.

Bu teze göre Sümerler, Etrüksler, İskandinavyadaki Bazı halklar, Hititler, Frigler, Truvalılar Türktü. Yunanlılar içinde Türkçe konuşan gruplar vardı. Bu ülkelerdeki Türkler, yerli halk arasında eriyip yok olmuşlar, onlara yazıyı ve teknolojiyi öğretmişlerdir.

Orta Asya'da kalan halk, kurak iklime adapte olmuş ve göçebe kültüre geçmiştir. Bilinen Türk tarihini yaratmışlardır.

ATATÜRK'ÜN "GENÇLİĞE HİTABESİ" ve "ORHUN BENGİTAŞLARI"  KARŞILAŞTIRILMASI

 GENÇLİĞE HİTABE - Mustafa Kemâl ATATÜRK- 20 Ekim 1927 :

"Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir."

BİLGE KAĞAN BENGİTAŞI-735-(Yazan:Yolluğ Tigin;Konuşan:Bilge Kağan):

"Ey Türk Oğuz Beğleri! Bu sözümü iyi işitin! Üstten gök çökmedikçe, alttan yağız yer delinmedikçe, Türk budununun, Türk ilinin töresini kim bozabilir?."

GENÇLİĞE HİTABE - Mustafa Kemâl ATATÜRK- 20 Ekim 1927 :

"Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir."

BİLGE KAĞAN BENGİTAŞI-735-(Yazan:Yolluğ Tigin;Konuşan:Bilge Kağan):

"Ey ölümsüz Türk budunu! Titre ve kendine dön! Budunun adı sanı yok olmasın diye, Türk budunu için, gece gündüz uyumadım, gündüzleri oturmadım. Kardeşim Kül Tigin ile ölesiye çalıştım. Birleşen budunu dağıtmadım. Türk Kağan Ötüken'de oturursa, Türk ilinde sıkıntı olmaz. Ben Ötüken'de oturarak tek başına yurdu yönettim. Çinlilerin değerli armağanlarına kapılmadım. Buna kapılan ne kadar Türk'ün öldüğünü, Çin boyunduruğuna girdiğini unutmadım. Tanrı yardım etti, Türk kağanı oldum. Dağılmış budunumu topladım. Yoksul budunumu varlıklı kıldım. Azalmış budunumu çoğalttım. Atalarıma yaraşan bir soy olmağa çalıştım. Atalarımız törelerine öyle bağlı idi ki, bununla budunu mutlu ettiler. Onlar bilge kağandılar. Sonradan bilgisiz, beceriksiz kağanlar, Çinlilerin oyununa kandılar. Türk budunu, varlıklı ülkelerini yitirdiler. Türk kağanların evreni tutan görkemi geçmişe karıştı. Bu yüzden Türk yöneticileri tutsak, Türk kızları da hizmetçi oldu. Türk adı yerine Çince isim kullandılar. Bu utanç vericidir. Yüce Tanrı, Türk'ün bu haline acıdı, babam İlteriş Kağan'ı Türklere kağan yaptı. Babamın Türk ordusu kurt, Türk düşmanları koyun oldu.Kurt önünden kaçan koyunlar dağılıp gittiler."
          

 GENÇLİĞE HİTABE - Mustafa Kemâl ATATÜRK- 20 Ekim 1927 :

"Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"

BİLGE KAĞAN BENGİTAŞI-735-(Yazan:Yolluğ Tigin;Konuşan:Bilge Kağan):

"Babam, doğudan batıya at koşturdu. Türkleri birleştirdi, Türk ülkesini yeniden güçlendirdi. Ben varlıklı ve parlak bir buduna baş olamadım. Kardeşim ve yeğenlerimle birlikte ant içtik, Türk budununun, Türk ilinin adı sanı yok olmasın diye gündüz oturmadım, gece uyumadım, çalıştım."


 

TURAN, HER ZAMAN EN BÜYÜK ÜLKÜMÜZDÜR...

BU ÜLKÜ HALA AKLIMIZDA...

TÜRK ulusu tarihlerin en köklüsüne sahiptir. Türk ırkı, sahip olduğu uygarlıklar ününü
tüm dünyana yaymıştır. Türk insanı dünyanın dört bir yanında yaşayan Oğuz soyundan
gelen yüce bir ırka mensuptur. Bu ulusun ortak ülküsü, dünyadaki tüm TÜRKLERİ içerisine alan
TURAN DEVLETİ' ni kurmaktır...

 Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: İhsan ÖZİMER, 25.02.2017, 11:43 (UTC):
Yukarıdaki 9 maddenin bağlantı sitelerine girilemiyor. ...?.

Yorumu gönderen: hakkı , 30.01.2013, 11:09 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: Akif Bağcı, 03.12.2009, 16:47 (UTC):
Sitenizden geçen yıldan bu yana yararlanyrm. İyi ki böyle bir site var.

Yorumu gönderen::03.12.2009, 14:11 (UTC)
gokturkcu
gokturkcu
Kapalı

Dostlar, hepinize çok teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: umay, 23.09.2009, 12:10 (UTC):
mükemmel bir site olmuş en yakın zamanda lütfen bir kitap çıkarınBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

TÜRK MÜSÜN? DİLİNİ TÜRKÇELEŞTİR!
 
Reklam
 
Göktürkçülük
 
Göktürkçülük: Kemalizm'in altı ilkesini benimsemiş ve Kemalist ideolojinin Türkçü yaklaşımlarla 21. yy' da güçleneceğini savunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ömrünün son günlerini uğruna adamış olduğu Orta Asya Türk tarihi ve dilini yeniden gündeme taşımayı amaç edinmiş bir düşünce akımıdır.

 
"Türklüğün unutulmuş uygar özelliği ve büyük uygar yeteneği, bundan sonraki gelişimi ile, geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır."
Mustafa KEMAL ATATÜRK
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=